CÔNG TY TNHH TM DV YUAN HUNG
CÔNG TY TNHH TM KHẮC PHONG
元鴻貿易責任有限公司
克峰貿易責任有限公司

YL-74 單針總合送筒型摩卡車

YL-74 單針總合送筒型摩卡車

商品編號: YL-74

Nội dung sản phẩm

縫製物件(滾邊)的凹凸、轉角時較穩定,減少斷針及斷線,且縫線較整齊美觀。

用途: 這用於箱包、鞋、皮帶、馬鞍、皮革制品….

登录

注册

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để tăng cường trải nghiệm sử dụng website, để quản lý truy cập vào tài khoản của bạn, và cho các mục đích cụ thể khác được mô tả trong 隐私政策 của chúng tôi.

登录

注册

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để tăng cường trải nghiệm sử dụng website, để quản lý truy cập vào tài khoản của bạn, và cho các mục đích cụ thể khác được mô tả trong 隐私政策 của chúng tôi.