CÔNG TY TNHH TM DV YUAN HUNG
CÔNG TY TNHH TM KHẮC PHONG
元鴻貿易責任有限公司
克峰貿易責任有限公司

YL-114-UA 鎖縫皮包縫邊縫底機

YL-114-UA 鎖縫皮包縫邊縫底機

商品編號:YL-114-UA

Nội dung sản phẩm

適用於運動鞋,休閒鞋的側縫鎖式邊線加工。 所有零件採用美國原裝哈斯數控機床加工,零件精度高調速馬達,速度可靈活掌握 停針位置由電腦控制。

登录

注册

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để tăng cường trải nghiệm sử dụng website, để quản lý truy cập vào tài khoản của bạn, và cho các mục đích cụ thể khác được mô tả trong 隐私政策 của chúng tôi.

登录

注册

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để tăng cường trải nghiệm sử dụng website, để quản lý truy cập vào tài khoản của bạn, và cho các mục đích cụ thể khác được mô tả trong 隐私政策 của chúng tôi.