CÔNG TY TNHH TM KHẮC PHONG
克峰貿易責任有限公司

YL-21-D 直驅自動切線平車單針(大梭-厚料用)

YL-21-D 直驅自動切線平車單針(大梭-厚料用)

機型:YL-21-D

Nội dung sản phẩm

採用內置式直驅伺服馬達,大幅度降低了噪音和振動。 具有自動剪線、倒縫等功能,使操作跟加簡單方便,大大提高工作效率。

登录

注册

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để tăng cường trải nghiệm sử dụng website, để quản lý truy cập vào tài khoản của bạn, và cho các mục đích cụ thể khác được mô tả trong 隐私政策 của chúng tôi.

登录

注册

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để tăng cường trải nghiệm sử dụng website, để quản lý truy cập vào tài khoản của bạn, và cho các mục đích cụ thể khác được mô tả trong 隐私政策 của chúng tôi.